1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Chuyển mẫu hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sang mẫu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP trên MISA SME

Chuyển mẫu hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sang mẫu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP trên MISA SME

1. Nội dung

Hướng dẫn chuyển mẫu hóa đơn đang sử dụng theo nghị định 51/2010/NĐ-CP sang mẫu hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP.

2. Hướng dẫn
 • Vào Hóa đơn điện tử\Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm\Chuyển từ mẫu cũ theo NĐ51

 • Trên danh sách mẫu, chọn một mẫu hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP cần sử dụng để chuyển đổi sang mẫu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Hoàn thiện các thông tin hóa đơn bao gồm:
  • Tên mẫu hóa đơn: Không nhập trùng tên mẫu đã có trước đó
  • Ký hiệu hóa đơn: Nhấn Xem hướng dẫn về quy định ký hiệu hóa đơn theo NĐ123
  • Có thể sửa chi tiết mẫu bằng cách nhấn Xem\Sửa mẫu và thực hiện sửa mẫu theo hướng dẫn tại đây

 • Nhấn Cất. Chương trình tự động cập nhật mẫu hóa đơn chuyển đổi thành công trên danh sách mẫu của SME và đồng thời đẩy dữ liệu lên meInvoice.

Lưu ý: 

 • Chương trình không cho phép có 2 ký hiệu hóa đơn giống nhau trong cùng 1 loại hóa đơn.
 • Một mẫu hóa đơn có thể thực hiện chuyển đổi nhiều lần.

 

Cập nhật 14 Tháng Mười Hai, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan