1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Copy dữ liệu từ excel vào chứng từ

Copy dữ liệu từ excel vào chứng từ

1. Nội dung

Cho phép copy trực tiếp từng cột dữ liệu trên Excel để dán vào giao diện nhập liệu, giúp nhập liệu nhanh chóng mà không phải tạo file nhập khẩu từ Excel.

Chương trình đáp ứng copy dữ liệu từ excel trên các chứng từ sau:

Phân hệ Mua hàng Phân hệ Bán hàng Phân hệ ngân sách Phân hệ kho
1. Đơn mua hàng
2. Hợp đồng mua hàng
3. Chứng từ mua hàng hoá
4. Chứng từ mua hàng hoá nhiều hoá đơn
5. Chứng từ mua dịch vụ
6. Chứng từ trả lại hàng mua
7. Chứng từ giảm giá hàng mua
1. Báo giá
2. Đơn đặt hàng
3. Chứng từ bán hàng
4. Hoá đơn & hóa đơn điều chỉnh
5. Chứng từ giảm giá hàng bán
6. Chứng từ trả lại hàng bán
1. Lập dự toán ngân sách 1. Phiếu nhập kho
2. Phiếu xuất kho
3. Phiếu chuyển kho
4. Lệnh sản xuất
5. Lệnh lắp ráp, tháo dỡ

2. Hướng dẫn

Chức năng copy dữ liệu từ excel được thực hiện như sau:

Lưu ý:

  • Chỉ có thể copy được từng cột, không thể copy nhiều cột cùng lúc. Các cột có thể thực hiện được chức năng copy từ excel bao gồm: Mã hàng; Tên hàng; Đơn vị tính; Đơn giá; Số lượng; Tiền chiết khấu; Tỷ lệ chiết khấu; % thuế suất GTGT, Trường mở rộng.
  • Sau khi copy cột Mã hàng hoặc cột Tên hàng, nếu trùng với mặt hàng đã có trong danh mục, chương trình sẽ tự động nhận diện và điền các thông tin còn lại như Tên hàng/Mã hàng/ĐVT/Đơn giá…
  • Nếu Mã hàng/Tên hàng chưa có trong danh mục, Kế toán phải tự chọn lại mã hàng đã có hoặc tạo mới mã hàng.
  • Nếu gặp lỗi định dạng số khi copy dữ liệu từ excel vào cột phần mềm.Tham khảo hướng dẫn khắc phục Tại đây
Cập nhật 21 Tháng Sáu, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan