1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Bán hàng
 6. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phát hành HĐĐT không có mã CQT, đồng thời áp dụng cả hai phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phát hành HĐĐT không có mã CQT, đồng thời áp dụng cả hai phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phát hành HĐĐT không có mã CQT, đồng thời áp dụng cả hai phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT

1. Nội dung

Các đơn vị bán xăng dầu cho các khách hàng có MST, có thỏa thuận với người mua để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa hoặc tra cứu dữ liệu, đồng thời xuất bán cho các khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cần:

 • Chọn đồng thời cả 2 phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT trên tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT.
 • Đối với hóa đơn phát hành theo từng phương thức chuyển dữ liệu:
  • Phương thức chuyển đầy đủ nội dung theo từng hóa đơn: Xuất hóa đơn (có ký hiệu) gửi cho khách hàng có MST, đồng thời gửi hóa đơn cho Cơ quan thuế theo từng lần phát hành.
  • Phương thức chuyển theo Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT: Lập hóa đơn chứng từ bán lẻ xăng dầu cho toàn bộ các khách hàng là cá nhân không kinh doanh và hàng ngày gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử lên Cơ quan thuế.
2. Hướng dẫn
2.1. Phát hành hóa đơn không mã cho khách hàng có MST, có thỏa thuận với người mua để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa hoặc tra cứu dữ liệu.
Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây
2.2. Lập hóa đơn, chứng từ bán lẻ xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh.
Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây

 

Cập nhật 19 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan