1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Trợ giúp
 5. Hướng dẫn quyết toán báo cáo tài chính
 6. 3.5. Chênh lệch chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí

3.5. Chênh lệch chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí

Hướng dẫn:

Trên báo cáo 3.5 Chênh lệch chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí, chương trình lấy lên danh sách Chứng từ mua hàng có chênh lệch với các Chứng từ chi phí mua hàng dùng để phân bổ cho các chứng từ mua hàng này. Chương trình hiển thị số tiền chênh lệch tại cột Chênh lệch

1. Nguyên nhân chênh lệch thường gặp:

1. Sau khi thực hiện phân bổ chi phí mua hàng, Kế toán sửa lại thông tin tại cột Chi phí mua hàng trên tab Hàng tiền, làm sai lệch với số tiền trên cột Số phân bổ lần này trên tab Chi phí.

2. Khi lập chứng từ mua hàng, Kế toán tự nhập thông tin tại cột Chi phí mua hàng trên tab Hàng tiền, mà không thực hiện chọn Chứng từ chi phí để phân bổ.

2. Hướng dẫn xử lý:

1. Xem tại cột Chênh lệch để biết các chứng từ có chênh lệch.

2. Tại phần Chứng từ mua hàng, nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ mua hàng lên kiểm tra số tiền phân bổ tại cột Số phân bổ lần này trên tab Chi phí và tổng số tiền tại cột Chi phí mua hàng trên tab Hàng tiền

   • Nếu phân bổ không đúng, số tiền không bằng nhau thì nhấn Loại bỏ tại tab Chi phí để loại bỏ hết các chứng từ chi phí mua hàng, sau đó thực hiện chọn chứng từ chi phí để phân bổ lại. Xem hướng dẫn phân bổ chi phí mua hàng tại đây.
   • Nếu chỉ có số tiền tại cột Chi phí mua hàng trên tab Hàng tiền, không có chứng từ Chi phí trên tab Chi phí. Kiểm tra lại nghiệp vụ mua hàng này có phát sinh chi phí mua hàng không
    • Trường hợp 1: Không phát sinh chi phí thì xóa số tiền cột chi phí mua hàng đi.
    • Trường hợp 2: Có phát sinh chi phí thì thực hiện phân bổ chi phí mua hàng theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 15 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan