7.1 Nghiệp vụ kê khai trùng hóa đơn đầu vào

Lưu ý: Trường hợp Kế toán không lập tờ khai trên phần mềm, thì có thể bỏ qua thông báo của chương trình mà KHÔNG ảnh hưởng tới báo cáo tài chính.

Hướng dẫn:

Trường hợp trên các tờ khai thuế có các hóa đơn đầu vào trùng Mẫu số, Ký hiệu, Số hóa đơn, năm hóa đơn, tên người bánMã số thuế. Chương trình sẽ hiển thị báo cáo liệt kê chi tiết các hóa đơn này.

Trường hợp này Kế toán thực hiện như sau:

1. Tìm lại hóa đơn gốc của khách hàng để kiểm tra thông tin.

2. Nhấn vào Số hóa đơn trên báo cáo để mở hóa đơn lên và cập nhật lại thông tin theo hóa đơn gốc.

3. Vào phân hệ Thuế, mở tờ khai thuế có hóa đơn vừa được cập nhật thông tin ở trên lên.

4. Chọn tab Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

5. Nhấn Sửa, nhấn Chọn chứng từ, sau đó nhấn Đồng ý để chương trình cập nhật được thông tin mới nhất của hóa đơn đã kê lên bảng kê.

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan