1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hóa đơn điện tử
 6. Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

1. Nội dung

Cho phép khách hàng lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế ; Hoặc phát sinh giảm giá hàng bán do sản phẩm, hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng trong hợp đồng kinh tế, trong cam kết.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Lưu ý:

 • Chức năng Phát hành HĐ điện tử cho hóa đơn điều chỉnh chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối Internet.
 • Kế toán phải được phân quyền trên phân hệ Nghiệp vụ/Bán hàng/Xuất hóa đơn trên chi nhánh và sổ đang làm việc thì mới có thể thực hiện được chức năng này. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

1. Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Xuất hóa đơn. Nhấn Thêm\Hóa đơn điều chỉnh (hoặc nhấn chuột phải và chọn Hóa đơn điều chỉnh).

2. Chọn hóa đơn được điều chỉnh

 • Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
 • Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
 • Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

  • Chương trình chỉ lấy lên những hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử và có loại là Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Hóa đơn giảm giá hàng bán, Hóa đơn trả lại hàng mua.
  • Kế toán có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.

3. Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần). Sau đó, nhập lý do điều chỉnh hóa đơn.
4. Chọn loại hóa đơn điều chỉnh.

5. Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn: Mã hàng, SL, Đơn giá, Chiết khấu,…

Lưu ý:

  • Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng, kế toán có thể chọn được mã quy cách cho từng mã hàng.
  • Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm:

   • Với mã hàng có trên hóa đơn gốc, kế toán có thể chọn mã quy cách cho từng mã hàng.
   • Với mã hàng không có trên hóa đơn gốc, kế toán không chọn được mã quy cách cho các mã hàng này.
   • Với hóa đơn điều chỉnh giảm cho Hóa đơn giảm giá hàng bán thì kế toán không chọn được mã quy cách cho các mã hàng.

6. Nhấn Cất.
7. Nhấn Phát hành hóa đơn điện tử, việc phát hành hóa đơn điều chỉnh tương tự như phát hành hóa đơn điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

3. Lưu ý
 • Trên giao diện lập hóa đơn điều chỉnh, chương trình cho phép kế toán khai báo khoản chiết khấu của từng VTHH, tương tự như khi lập chứng từ bán hàng.
 • Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ điều chỉnh trên danh sách Xuất hóa đơn và danh sách Hóa đơn điện tử.
 • Hóa đơn điều chỉnh khi in ra sẽ có thêm thông tin Điều chỉnh cho hóa đơn số … và lý do điều chỉnh.
 • Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm, kế toán cần phải thực hiện lập chứng từ để hạch toán các bút toán tương ứng với thông tin cần điều chỉnh như: hạch toán tăng, giảm doanh thu, giá vốn…
 • Từ MISA SME 2022 – R21, chương trình cho phép người dùng lập chứng từ từ hóa đơn điều chỉnh, thuận tiện cho việc hạch toán, điều chỉnh các nghiệp vụ tăng/giảm phát sinh.
Cập nhật 12 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA