Hướng dẫn kiểm tra số liệu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

1. Nội dung hướng dẫn

 • Cách lấy số liệu trên chỉ tiêu B4 – Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
 • Kiểm tra Phụ lục 03-1A/TNDN – Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không lấy đủ số liệu
 • Hướng dẫn kê khai phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN
 • Chỉ tiêu G2 – Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm không lấy số liệu

2. Hướng dẫn

Cách lấy số liệu trên chỉ tiêu B4 - Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Với các khoản chi phí hạch toán ở các TK: 632, 635, 641, 642, 811 và tích chọn là chi phí không hợp lý trên chứng từ, phần mềm sẽ tự động tổng hợp vào Tờ khai quyết toán thuế TNDN tại chỉ tiêu B4 Các khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 

Cách xem danh sách các CP không hợp lý: tại đây

Lập tờ khai thuế TNDN năm không lên số liệu

Tham khảo hướng dẫn tại đây

Phụ lục 03-1A/TNDN - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không lấy đủ số liệu

Ví dụ: Chỉ tiêu 15 – Chi phí quản lý doanh nghiệp không lên đủ số liệu

Nguyên nhân:

 • Đối với dữ liệu Thông tư 133 có thực hiện tách tài khoản con 6423, 6424 => ngoài hệ thống tài khoản thì khi  lên tờ khai quyết toán thuế TNDN sẽ không lên đúng số liệu chỉ tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Thực hiện chuyển dữ liệu từ TT200 sang TT133 nhưng chưa xử lý tài khoản chi phí

Cách khắc phục: 

 • Trường hợp 1: Nếu muốn theo dõi tiết khoản, cần thực hiện khai báo tiết khoản dựa vào các tài khoản có sẵn trên bảng hệ thống tài khoản, không được thêm ngoài hệ thống.
  • Sau khi khai báo xong thực hiện chuyển Tài khoản hạch toán về các tiết khoản mới thêm theo hướng dẫn tại đây.
 • Trường hợp 2: Nếu không muốn theo dõi tiết khoản, thực hiện chuyển tài khoản hạch toán về đúng phát tài khoản theo thông tư đang dùng theo hướng dẫn tại đây.

 • Lưu ý: Tích vào  Xoá tài khoản sau khi chuyển để hệ thống tự động tích chọn vào các thông tin: Chuyển dữ liệu từ danh mụcChuyển số dưChuyển trên công thức báo cáoChuyển trên chứng từ. Đồng thời sau khi thực hiện xong chức năng chuyển tài khoản hạch toán, thông tin tài khoản bị chuyển đổi sẽ bị xoá trên danh sách hệ thống tài khoản.

Hướng dẫn kê khai phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Chuyển lỗ đối với các doanh nghiệp có phát sinh lỗ các năm trước và lãi ở kỳ sau đó là công việc phải thực hiện khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

Cách thực hiện:

Lập tờ khai TT80-Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN), tích chọn Phụ lục 03-2\TNDN Chuyển lỗ

Dưới đây là các ví dụ cho những trường hợp đặc trưng cho chuyển lỗ và kê khai trên phụ lục 03-2A/TNDN:

Ví dụ 4: Công ty D có số liệu như sau:

 • Năm 2021 lỗ: 60 triệu
 • Năm 2022 lỗ: 20 triệu
 • Năm 2023 lãi: 70 triệu

Cách chuyển lỗ của năm 2023 như sau:

Chuyển toàn bộ số lỗ của năm 2021 là 60 triệu

Số lỗ của năm 2022 kế toán chuyển 10 triệu sang năm 2023 và theo dõi số lỗ còn lại là 10 triệu để bù trừ lỗ cho các năm phát sinh sau nếu có.

Ví dụ 5: Công ty M có số liệu kế toán như sau:

 • Năm 2020: Lỗ 70 triệu
 • Năm 2021: Lãi 20 triệu
 • Năm 2022: Lỗ 10 triệu
 • Năm 2023: Lãi 90 triệu

Cách kết chuyển lỗ năm 2023 như sau:

 • Lỗ của năm 2020 còn lại (năm 2023)= 70 triệu (lỗ năm 2020) – 20 triệu (đã chuyển lỗ vào năm 2021) = 50 triệu
 • Tổng số lỗ được chuyển vào năm 2023 = 50 triệu (số lỗ của năm 2020) + 10 triệu (số lỗ của năm 2022) = 60 triệu
 • Thu nhập tính thuế của năm 2023 = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập miễn thuế – Lỗ năm trước chuyển sang = 90 (số lãi năm 2023) – 60 triệu (chuyển lỗ) = 30 triệu
 • Số tiền thuế phải nộp năm 2023 = 30 triệu x 20% = 6 triệu

Thực hiện lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN 03/TNDN và phụ lục 03-2A/TNDN như sau:

Cách chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN:

Doanh nghiệp phát sinh lãi chỉ tiêu C4 (tờ khai quyết toán thuế TNDN)– thu nhập tính thuế có phát sinh dương (lãi) mà các năm trước còn số lỗ chưa kết chuyển hết kế toán thực hiện việc chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN.

Sau khi thực hiện chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN, phần mềm sẽ tự động cập nhập trên Mã chỉ tiêu C3a trên tờ khai quyết toán 03/TNDN.

Chỉ tiêu G2 - Thuế TNDN đã tạm nộp trong năm không lấy số liệu

Nguyên nhân: 

 • Do hạch toán bút toán tạm nộp thuế TNDN Nợ TK 3334/Có TK 11x trên phân hệ Quỹ/Ngân hàng nhưng không chọn lý do chi là Thuế TNDN tạm tính
 • Hạch toán trên chứng từ Nghiệp vụ khác, không có phần lý do chi  Thuế TNDN tạm tính

Giải pháp: 

 • Hạch toán tạm nộp thuế TNDN Nợ TK 3334/Có TK 11x trên phân hệ Quỹ/Ngân hàng
 • Chọn lại lý do chi là Thuế TNDN tạm tính

 

Cập nhật 29 Tháng Ba, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan