1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
  5. Tôi muốn biết số tiền ở chỉ tiêu các khoản chi không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế lấy trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN lên từ đâu thì làm thế nào?

Tôi muốn biết số tiền ở chỉ tiêu các khoản chi không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế lấy trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN lên từ đâu thì làm thế nào?

Mô tả

Muốn biết chỉ tiêu các khoản chi không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế lấy trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN lấy số tiền từ những chứng từ nào?

Cách kiểm tra

Đơn vị có theo dõi các khoản chi phí không hợp lý trên chứng từ

Để xem tổng chi phí tập hợp từ các chứng từ, Bạn vào Báo cáo/ Tổng hợp/ Sổ chi tiết các tài khoản

  • Chọn thống kê theo chỉ có phát sinh
  • Chọn khoản thời gian cần xem ví dụ năm 2020
  • Chọn các tài khoản chi phí tương ứng như: 641, 642, 632, 635, 811

  • Trên báo cáo nhấn vào mục Mẫu/ Quản lý mẫu/ Sửa, tích chọn hiển thị cột Chi phí hợp lý/không hợp lý

  • Tại cột Chi phí hợp lý/không hợp lý, nhấn vào nút mũi tên màu đen để lọc điều kiện Chi phí không hợp lý

 

 

Cập nhật 20 Tháng Một, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan