1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi lập Thuyết minh báo cáo tài chính, thông tin Kỳ kế toán năm không lấy đúng kỳ báo cáo đang lập?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi lập Thuyết minh báo cáo tài chính, thông tin Kỳ kế toán năm không lấy đúng kỳ báo cáo đang lập?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Tổng hợp
 6. Làm thế nào khi lập Thuyết minh báo cáo tài chính, thông tin Kỳ kế toán năm không lấy đúng kỳ báo cáo đang lập?

Làm thế nào khi lập Thuyết minh báo cáo tài chính, thông tin Kỳ kế toán năm không lấy đúng kỳ báo cáo đang lập?

Nguyên nhân 1: Do trên Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Thuyết minh báo cáo tài chính, kế toán đang nhập Nội dung cho thông tin Kỳ kế toán năm nên chương trình luôn lấy thông tin này lên báo cáo.

Cách khắc phục:

 • Vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Thuyết minh báo cáo tài chính\tab Thông tin chung: Xóa thông tin đã khai báo tại cột Nội dung của chỉ tiêu 1. Kỳ kế toán năm, sau đó nhấn Cất.
 • Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Lập BCTC, mở Thuyết minh báo cáo tài chính đã lập, nhấn Lấy dữ liệu sau đó chọn No trên câu thông báo để chương trình lấy lại dữ liệu theo mặc định.

Lưu ý: Trường hợp có nhiều chỉ tiêu đã nhập tay, bạn có thể tự nhập lại thông tin Kỳ kế toán năm để không mất dữ liệu đã nhập tại các chỉ tiêu khác.

 • Nhấn Cất để lưu lại dữ liệu.

Nguyên nhân 2: Do khi tạo dữ liệu kế toán, khai báo sai năm tài chính

Cách khắc phục: Vào Hệ thống/ Tùy chọn / Tùy chọn chung/ tại phần Năm tài chính sửa lại cho đúng.

Cập nhật 6 Tháng Hai, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA