1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi không thấy các nhiệm vụ đã tạo trước đó thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi không thấy các nhiệm vụ đã tạo trước đó thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về công việc
 6. Tôi không thấy các nhiệm vụ đã tạo trước đó thì làm thế nào?

Tôi không thấy các nhiệm vụ đã tạo trước đó thì làm thế nào?

1. Nguyên nhân

Do nhiệm vụ có ngày hết hạn nhỏ hơn ngày hiện tại

2. Giải pháp

Để xem đầy đủ các nhiệm vụ đã tạo, Bạn thực hiện như sau:

 • Chọn lọc theo Tùy chọn
 • Chọn khoảng thời gian muốn xem, ví dụ từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2020
 • Bấm Nạp

Cập nhật 6 Tháng Hai, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA