Làm thế nào khi không lấy được Hóa đơn đã phát hành từ meInvoice về phần mềm MISA SME?

1. Biểu hiện

Khi thực hiện lấy dữ liệu hóa đơn điện tử đã phát hành theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP từ meInvoice về MISA SME thì không có hóa đơn về.

2. Cách thực hiện

Nguyên nhân 1: Do mất kết nối hóa đơn điện tử MISA meInvoice

Giải pháp 1: Kết nối lại dịch vụ hóa đơn điện tử MISA meInvoice

 • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử\nhấn Hủy kết nối

 • Nhập thông tin Mã số thuế, Email hoặc Số điện thoại đăng nhập và Mật khẩu\nhấn Kết nối

 • Sau khi kết nối xong thì thao tác Lấy dữ liệu hóa đơn từ meInvoice về MISA SME.

Nguyên nhân 2: Chọn nhầm loại phần mềm lấy hóa đơn đầu ra

 • Do ban đầu khi kết nối hóa đơn điện tử thì bạn đã chọn nhầm loại phần mềm lấy hóa đơn đầu ra của Nhà cung cấp khác

Ví dụ như hình: Bạn đã chọn nhầm loại là XỬ LÝ HÓA ĐƠN, thay vì phải chọn loại PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN để lấy HĐĐT của MISA meInvoice

Giải pháp 2: Chọn lại đúng loại phần mềm lấy hóa đơn đầu ra

 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Đề nghị ghi nhận doanh thu
 • Nhấn vào dấu 3 chấm góc trên bên phải\chọn Thay đổi phần mềm lấy hóa đơn
 • Chọn loại PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN của MISA meInvoice\nhấn Đồng ý
 • Sau đó thao tác Lấy dữ liệu hóa đơn từ meInvoice về MISA SME.

Nguyên nhân 3: Chọn nhầm hóa đơn theo Nghị định 51

Giải pháp 3:

 • Vào mục Hệ thống\Tùy chọn
 • Trên bảng Tùy chọn, vào mục Hóa đơn\tích ô Sử dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC\nhấn Đồng ý

Lưu ý:  Nếu có sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, Phiếu xuất kho gửi bán đại lý ==> bạn tích thêm vào ô “Quản lý phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý giống hóa đơn”

 • Vào phân hệ Bán hàng\tab Đề nghị ghi nhận doanh thu\chọn mục NĐ 123

 • Sau khi kết nối xong thì thao tác Lấy dữ liệu hóa đơn từ meInvoice về MISA SME.
Cập nhật 1 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan