1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Bán hàng
 6. Lập hóa đơn cho hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn

Lập hóa đơn cho hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn

1. Mục đích

Giúp lập hóa đơn trên MISA SME theo hóa đơn lấy về từ meInvoice.vn để kê lên tờ khai thuế. Người dùng có thể thực hiện chức năng này với Hóa đơn có trạng thái:

 • HĐ thay thế hoặc HĐ xóa bỏ/Hóa đơn hủy (Áp dụng đối với HĐ xuất theo NĐ51 và NĐ123) – Tham khảo thêm tình huống thực hiện tại đây
 • HĐ điều chỉnh. (Chỉ áp dụng với HĐ xuất theo NĐ123 – Từ MISA SME 2022 – R16)
 • HĐ gốc  – Có trạng thái ghi nhận là Chưa hạch toán. (Đáp ứng từ MISA SME 2022 – phiên bản R18, áp dụng với HĐĐT xuất theo NĐ51 và NĐ123)
2. Hướng dẫn

Lưu ý: Nghiệp vụ này thực hiện trên tab Đề nghị ghi nhận doanh thu. Vì vậy, để hiển thị chức năng này trên phân hệ Bán hàng, người dùng tham khảo thêm hướng dẫn thiết lập ẩn/hiện chức năng – Tại đây

Cách thực hiện:

 • Chọn hóa đơn (lấy từ meInvoice.vn) muốn lập hóa đơn (trên MISA SME) – có trạng thái ghi nhận là Chưa hạch toán.

Lưu ý: Có thể chọn 1 hoặc nhiều hóa đơn cùng lúc bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn các hóa đơn.

 • Nhấn chuột phải, chọn Lập hóa đơn. Chương trình sẽ tự động lấy các thông tin trên hóa đơn (lấy từ meInvoice.vn) để lập hóa đơn tương ứng (trên MISA SME) và kê lên tờ khai thuế.
 • Có thể thay đổi lại các thông tin hoặc bổ sung thêm thông tin trên hóa đơn theo nhu cầu (nếu cần).

  • Nếu Khách hàng, Hàng hóa trên hóa đơn chưa có trong danh mục khách hàng, hàng hóa trên phần mềm thì thực hiện thêm mới bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu cộng.

  • Trường hợp Khách hàng đã có trong danh mục khách hàng nhưng vẫn để trống thông tin Khách hàng thì cần kiểm tra lại xem thông tin Mã số thuế và tên Khách hàng khai báo trên danh mục đã chính xác chưa để chỉnh sửa lại cho đúng, sau đó chọn lại Khách hàng trong danh mục.

 • Nhấn Cất.
 • Khi muốn tiếp tục lập chứng từ bán hàng cho hóa đơn đã được lập hóa đơn trên MISA SME, người dùng thực hiện theo hướng dẫn tại đây

Lưu ý: Từ MISA SME 2022 – R15, chương trình cho phép người dùng chọn loại chứng từ (Bán hàng hóa dịch vụ trong nước, xuất khẩu, đại lý đúng giá, ủy thác xuất khẩu) trên form lập hóa đơn từ HĐĐT.

Cập nhật 9 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan