Lập nhanh hợp đồng bán

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các hợp đồng bán từ các đơn đặt hàng, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Các bước thực hiện

2.1. Lập từ hợp đồng có nội dung tương tự

Với các hợp đồng có nội dung tương tự nhau như cùng khách hàng, cùng mặt hàng, cùng số lượng bán,… Kế toán có thể lập nhanh như sau:

1. Chọn hợp đồng có nội dung tương tự với hợp đồng cần lập trên danh sách hợp đồng.

2. Chọn Nhân bản.

2.2. Lập hợp đồng từ đơn đặt hàng

Xem hướng dẫn tại đây.

 

Cập nhật 19 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan