1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Nghiệp vụ
 5. Hợp đồng
 6. Làm thế nào để theo dõi công nợ từng đợt thanh toán trên hợp đồng bán?

Làm thế nào để theo dõi công nợ từng đợt thanh toán trên hợp đồng bán?

1. Nội dung

Cho phép người dùng theo dõi công nợ của từng đợt thanh toán trên hợp đồng bán.

 • Theo dõi được chính xác số công nợ phải thu của từng đợt thanh toán theo hợp đồng.
 • Biết được khoản phải thu nào sắp đến hạn thanh toán hoặc đã quá hạn thanh toán.
2. Hướng dẫn
 • Khi lập hợp đồng bán, tại tab Điều khoản thanh toán, khai báo các thông tin chi tiết liên quan đến đợt thanh toán đã quy định trên hợp đồng bán.

 • Người dùng có thể theo dõi công nợ hợp đồng còn phải thu theo 1 trong 2 cách sau:
  • Cách 1: Nhập tay số tiền đã thu tương ứng với từng đợt thanh toán.

 • Chương trình tự động tính số còn phải thu của từng đợt thanh toán.

 • Nhấn Cất
3. Lưu ý
 • Chương trình cho phép người dùng thiết lập lịch nhắc nhở hạn thanh toán với từng đợt thanh toán hoặc cả hợp đồng.

Cập nhật 16 Tháng Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan