1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

1. Nội dung

Hướng dẫn lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử theo đúng quy định tại TT68/2019/TT-BTC để nộp cho cơ quan thuế trong trường hợp: Hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng bị sai sót, phải thực hiện xóa hóa đơn và lập hóa đơn điện tử thay thế.

2. Hướng dẫn

Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử

Sau khi xóa hóa đơn điện tử, Kế toán có thể lập Thông báo hủy hóa đơn điện tử để nộp cho cơ quan thuế theo một trong hai trường hợp sau:

Lập thông báo hủy từng hóa đơn điện tử
1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Xóa hóa đơn, mở chứng từ Xóa hóa đơn muốn lập thông báo hủy hóa đơn điện tử.

2. Nhấn Thông báo hủy HĐĐT.

3. Chương trình hiển thị mẫu thông báo hủy HĐĐT theo đúng quy định tại NĐ119/2018/NĐ-CP.

 

Lập thông báo hủy hàng loạt hóa đơn điện tử
1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Xóa hóa đơn.
2. Nhấn Thông báo hủy HĐĐT.

3. Chọn khoảng thời gian tìm kiếm các chứng từ xóa hóa đơn điện tử muốn lập thông báo. Nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các hóa đơn muốn lập thông báo.

5. Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị mẫu thông báo hủy HĐĐT theo đúng quy định tại NĐ119/2018/NĐ-CP.

 

Gửi thông báo hủy hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế

(Đang trong giai đoạn phát triển)

 

Cập nhật 27 Tháng Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA