Thay đổi mật khẩu cho máy chủ SQL

1. Mục đích

Khi người dùng pulish máy chủ kết nối lên internet để phục vụ kết nối từ xa, hacker có thể dò mật khẩu tự động, chiếm quyền truy cập vào máy chủ SQL và thực hiện mã hóa dữ liệu.

Vì vậy, để đảm bảo an toàn bảo mật cho dữ liệu, MISA khuyến nghị người dùng nên thiết lập lại mật khẩu cho máy chủ SQL trước khi thực hiện các thao tác tiếp theo.

2. Hướng dẫn

Thiết lập mật khẩu máy chủ SQL
  • Nhấn chuột phải vào biểu tượng MISA SME 2022 trên màn hình máy tính, chọn Open file location.

  • Tại thư mục Bin, tìm kiếm và nhấn mở MISA.SME2022.ServerSetting 

  • Chọn máy chủ SQL cần thiết lập.
  • Tích chọn Thiết lập mật khẩu SQL
  • Nhập mật khẩu SQL mới.
  • Nhấn Đồng ý.

Kết nối máy trạm với máy chủ (Sau khi thay đổi mật khẩu máy chủ SQL)

Khi máy trạm đăng nhập dữ liệu với máy chủ kết nối đã thay đổi mật khẩu SQL, người dùng cần:

  • Liên hệ với Quản trị máy chủ SQL để biết thông tin mật khẩu đã thay đổi.
  • Nhập mật khẩu tài khoản kết nối SQL server (do máy chủ cung cấp).
  • Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Chương trình sẽ tự động ghi nhớ mật khẩu này, từ lần đăng nhập sau, máy trạm không cần nhập lại Mật khẩu SQL

 

 

Cập nhật 31 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan