1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
  6. Thiết lập cách hiển thị thông tin Số lượng, Đơn giá, Thuế suất, Tiền thuế trên mẫu hóa đơn

Thiết lập cách hiển thị thông tin Số lượng, Đơn giá, Thuế suất, Tiền thuế trên mẫu hóa đơn

Mục lục
Giải pháp:

Phần mềm có 2 trường hợp mẫu được tạo:

  • Mẫu tạo trên Web meInvoice
  • Mẫu chuyển đổi từ nghị định 51 trên phần mềm MISA SME

Để phân biệt được đơn vị đang sử dụng mẫu nào, bạn vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Mẫu hóa đơn\mở mẫu hoa đơn chọn Sửa mẫu

  • Nếu phần mềm cảnh báo ” Mẫu này được khởi tạo từ meInvoice web…” nhấn Yes phần mềm sẽ tự động chuyển hướng lên web để thực hiện sửa.

  • Nếu mẫu chuyển đổi từ nghị định 51 lên thì khi nhấn nút Sửa, phần mềm sẽ hiển thị giao diện thực hiện sửa mẫu ngay trên phần mềm.

Để thực hiện sửa mẫu hóa đơn điện tử, bạn thực hiện theo hướng dẫn các bước sau đây:

Trường hợp mẫu khởi tạo trên web: 

Bước 1: Truy cập vào web https://www.meinvoice.vn/ và bằng tài khoản doanh nghiệp.

Bước 2: Vào Đăng ký phát hành\Mẫu hóa đơn\nhấn Sửa và thực hiện sửa theo hướng dẫn sửa mẫu tại đây

Bước 3: Sau khi sửa xong, thực hiện cập nhật mẫu đã sửa về phần mềm kế toánSME theo hướng dẫn tại đây

Trường hợp mẫu chuyển đổi từ mẫu hóa đơn khởi tạo trên MISA SME theo NĐ51: 

Liên hệ trực tiếp MISA để được hỗ trợ tại đây

Cập nhật 17 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan