Tôi muốn xuất hóa đơn cho khách lẻ/cá nhân theo NĐ 123 thì làm thế nào?

Căn cứ quy định

Theo Quy định tại Khoản 5, Điều 10, Nghị định 123:

b) Trường hợp người mua không có mã số thuế thì trên hóa đơn không phải thể hiện mã số thuế người mua. Một số trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù cho người tiêu dùng là cá nhân quy định tại khoản 14 Điều này thì trên hóa đơn không phải thể hiện tên, địa chỉ người mua. Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài đến Việt Nam thì thông tin về địa chỉ người mua có thể được thay bằng thông tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng nước ngoài.

Theo Quy định tại Khoản 14, Điều 10, Nghị định 123:

c) Đối với hóa đơn điện tử bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tên, địa chỉ, mã số thuế người mua.

Giải pháp

Để tích chọn cách lấy thông tin khách hàng cá nhân trên hóa đơn vào Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn\tích chọn theo nhu cầu hiện thị của bạn mong muốn

Trường hợp Khách hàng cá nhân

  • Vào Danh mục\Đối tượng\Khách hàng
  • Nhấn Thêm
  • Tích chọn mã khách hàng là Cá nhân

  • Khi lập Chứng từ bán hàng, chọn đúng mã khách hàng cá nhân đã tạo.
  • Xem hóa đơn sẽ hiển thị thông tin như ảnh.

Trường hợp Khách lẻ không lấy hóa đơn

  • Vào Danh mục\Đối tượng\Khách hàng
  • Nhấn Thêm
  • Tích chọn mã khách hàng là Cá nhân

  • Khi lập Chứng từ bán hàng, chọn đúng mã khách hàng cá nhân đã tạo.
  • Xem hóa đơn sẽ hiển thị thông tin như ảnh.

Cập nhật 15 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan