1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hóa đơn điện tử
  6. Xác nhận thông tin trước khi phát hành Hóa đơn không mã – Phương thức chuyển bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT

Xác nhận thông tin trước khi phát hành Hóa đơn không mã – Phương thức chuyển bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT

Khi thỏa mãn điều kiện, tại lần đầu tiên phát hành hóa đơn/PXK điện tử tương ứng với từng ký hiệu HĐ, chương trình sẽ gửi thông báo với nội dung thông tin về phương thức chuyển dữ liệu đến CQT của hóa đơn.

Theo đó,

1. Nếu người dùng xác nhận thông tin thông báo đã chính xác, nhấn Tiếp tục phát hành

2. Nếu người dùng cần kiểm tra và xác nhận lại thông tin phương thức chuyển dữ liệu của hóa đơn trước khi phát hành để tránh phát sinh sai sót về sau:

  • Nhấn Hủy bỏ trên form thông báo.
  • Vào Hóa đơn điện tử\Mẫu hóa đơn, kiểm tra lại thông tin cột “Phương thức chuyển dữ liệu” tương ứng với mẫu hóa đơn.

 

 

Cập nhật 14 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan