Trả tiền nhà cung cấp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quỹ > Thu, chi tiền >

Trả tiền nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập các phiếu chi liên quan đến việc trả tiền nhà cung cấp bằng tiền mặt, chi tiết theo từng chứng từ mua hàng.

Cách thao tác

Hướng dẫn chi tiết chức năng trả tiền nhà cung cấp bằng tiền mặt xem tại đây.

NOTE_iconnoteTrường hợp tài khoản phải trả nhà cung cấp (TK 331) không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng, kế toán có thể thực hiện chức năng thu tiền khách hàng thông qua việc lập phiếu chi với lý do là Khác.

Xem thêm

Các nghiệp vụ chi tiền

a.Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

b.Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

c.Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

d.Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

e.Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

f.Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt

g.Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

h.Trả lương bằng tiền mặt

i.Chi khác bằng tiền mặt