Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Sau khi nhập chứng từ phát sinh, kế toán có thể xem được các báo cáo phân tích, thống kê dữ liệu và tùy chỉnh mẫu báo cáo theo nhu cầu
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim )
3. Hướng dẫn trên phần mềm
1. Xem báo cáo

2. Tùy chỉnh báo cáo

3. Xuất và in báo cáoXem thêm