Báo cáo Thủ quỹ

1. Đăng nhập vào phần mềm với vai trò Thủ quỹ.

2. Chọn tab Sổ quỹ tiền mặt.

3. Nhấn Chọn tham số.

4. Thiết lập tham số báo cáo

Lưu ý: Từ SME22 – R18, người dùng tích chọn Sắp xếp chứng từ thu lên trước chi trong cùng ngày ghi sổ để theo dõi được sổ theo chứng từ thu trước, chi sau (phát sinh ghi sổ cùng ngày).

5. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể chọn xem sổ quỹ tiền mặt bằng cách chọn mục Báo cáo\Danh sách báo cáo\nhóm báo cáoThủ quỹ, chọn báo cáo Sổ quỹ tiền mặt

Cập nhật 17 Tháng Năm, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA