1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
  5. Câu hỏi thường gặp khi Lập chứng từ
  6. Làm thế nào khi cất chứng từ phần mềm cảnh báo ghi sổ không thành công khi sai chi tiết đối tượng tài khoản?

Làm thế nào khi cất chứng từ phần mềm cảnh báo ghi sổ không thành công khi sai chi tiết đối tượng tài khoản?

1. Biểu hiện

Khi ghi sổ chứng từ, phần mềm cảnh báo ” Ghi sổ chứng từ không thành công, TK <..>  chi tiết theo (Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên) đối tượng  không phải là (Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên)

2. Giải pháp

Thực hiện sửa lại thông tin trên chứng từ theo hướng dẫn sau:

  • Nhấn OK để đóng câu thông báo
  • Nhấn Sửa
  • Trên chứng từ chọn lại đúng thông tin mã đối tượng (Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên) ở mục Thông tin chung.

Lưu ý:

  • Trên một số chứng từ như (Phiếu thu, Phiếu chi, Chứng từ nghiệp vụ khác…), chọn lại Khách hàngNhà cung cấpNhân viên tại ô Đối tượng trên chứng từ

  • Trường hợp đã chọn đúng đối tượng nhưng phần mềm vẫn cảnh báo, bạn vào Danh mục\Đối tượng\Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên đã khai báo mở lên kiểm tra xem đã tích theo dõi đúng đối tượng hay chưa (áp dụng các mã đối tượng vừa là Khách hàng vừa là nhà cung cấp hoặc vừa là Nhân viên vừa là khách hàng,….)

 

Cập nhật 30 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan