Làm thế nào khi phần mềm cảnh báo số tiền vượt quá giới hạn cho phép?

1. Biểu hiện

2. Giải pháp

Đối với thao tác cất chứng từ

  • Nhấn OK để đóng câu thông báo
  • Kiểm tra số tiền trên chứng từ xem có lớn hơn 14 ký tự thì gõ lại đúng số liệu thực tế phát sinh
  • Nếu chứng từ phát sinh đúng số liệu, có thể do lỗi chứng từ, xóa chứng từ và lập lại chứng từ mới

Đối với các thao tác khác trên phần mềm

  • Thực hiện thoát phần mềm, đăng nhập lại và thao tác lại.
  • Nếu vẫn không được liên hệ trực tiếp MISA để được hỗ trợ
Cập nhật 30 Tháng Mười Một, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan