1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
  5. Câu hỏi thường gặp khi Lập chứng từ
  6. Làm thế nào khi thực hiện Ghi sổ\Bỏ ghi chứng từ phần mềm cảnh báo: Chứng từ đang được ghi sổ/bỏ ghi bởi người dùng khác

Làm thế nào khi thực hiện Ghi sổ\Bỏ ghi chứng từ phần mềm cảnh báo: Chứng từ đang được ghi sổ/bỏ ghi bởi người dùng khác

1. Biểu hiện

Khi Ghi sổ\Bỏ ghi chứng từ chương trình hiển thị cảnh báo

2. Nguyên nhân

Do nhiều người dùng cùng mở chứng từ cùng lúc, chứng từ đang có trạng thái Ghi sổ hoặc Bỏ ghi sổ, chỉ cần 1 trong số những người dùng đó Ghi sổ\Bỏ ghi chứng từ, những người dùng còn lại sẽ không thể Bỏ ghi sổ/Ghi sổ được.

3. Giải pháp

Bạn thực hiện lần lượt các cách sau đến khi thành công:

1. Nhấn Nạp ngay trên giao diện chứng từ.

Chương trình sẽ cập nhật thông tin mới nhất lên chứng từ. Lúc này người dùng đã có thể Bỏ ghi/Sửa/Ghi sổ chứng từ theo nhu cầu.

2. Thực hiện bảo trì lại dữ liệu

  • Chọn khoảng thời gian bảo trì chính là ngày hạch toán trên chứng từ.
  • Xem hướng dẫn bảo trì dữ liệu tại đây

3. Thoát phần mềm sau đó đăng nhập dữ liệu và thực hiện thao tác lại

Cập nhật 10 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan