Làm thế nào khi hạch toán báo lỗi Đơn vị tính: Dữ liệu không có trong danh mục?

Thực trạng

Khi thao tác trên chứng từ, bạn điền Đơn vị tính phần mềm báo lỗi như ảnh.

Nguyên nhân

Do mặt hàng khi thêm trong danh mục Vật tư hàng hóa, bạn không khai báo thêm Đơn vị tính, mà tự điền tay trực tiếp trên chứng từ

Giải pháp

Trường hợp 1: mặt hàng chỉ có 1 đơn vị tính

  • Hủy bỏ chứng từ đang thực hiện.
  • Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, tìm đến mã hàng đang bị báo lỗi

  • Nhấn Sửa (hoặc nhấn chuột phải\Sửa).

  • Tại mục Đơn vị tính chính (ĐVT chính), bạn chọn đơn vị tính của mã hàng.

  • Trường hợp đơn vị tính chưa có trong danh mục lựa chọn, bạn có thể thêm nhanh bằng cách nhấn vào dấu + và thêm đơn vị tính phù hợp theo hướng dẫn tại đây

  • Nhấn Cất.

  • Sau đó thêm mới lại chứng từ, chọn mã hàng, phần mềm tự động lấy lên đơn vị tính đã chọn.

Trường hợp 2: mặt hàng theo dõi nhiều đơn vị tính

  • Hủy bỏ chứng từ đang thực hiện.
  • Thực hiện khai báo đơn vị tính chính như Trường hợp 1 và thực hiện khai báo đơn vị chuyển đổi theo hướng dẫn tại đây

  • Sau đó thêm mới lại chứng từ, chọn mã hàng, phần mềm tự động lấy lên đơn vị tính chính, bạn nhấp chuột vào ô đơn vị tính (ĐVT), nhấn vào biểu tượng mũi tên xổ xuống để chọn lại đơn vị chuyển đổi.

Cập nhật 5 Tháng Mười, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan