1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng
  5. Câu hỏi thường gặp khi Lập chứng từ
  6. Tôi muốn lập chứng từ mới có nội dung tương tự chứng từ đã có mà không cần nhập tay lại thì phải làm thế nào?

Tôi muốn lập chứng từ mới có nội dung tương tự chứng từ đã có mà không cần nhập tay lại thì phải làm thế nào?

1. Biểu hiện

Với các chứng từ có nội dung tương tự nhau như cùng khách hàng, cùng mặt hàng,… bạn có thể lập nhanh mà không cần gõ tay lại từng nội dung

2. Giải pháp

Bạn có thể lập nhanh theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Lập nhanh từ danh sách chứng từ

1. Chọn chứng từ có nội dung tương tự với chứng từ cần lập trên danh sách chứng từ

2. Nhấn chuột phải và chọn Nhân bản

Cách 2: Lập nhanh từ chứng từ chi tiết

1. Mở chứng từ có nội dung tương tự với chứng từ cần lập.

2. Vào Tiện ích\Thêm mới từ chứng từ hiện thời.

Lưu ý: Tính năng không hỗ trợ đối với các loại chứng từ

  • Thu tiền khách hàng
  • Trả tiền nhà cung cấp
  • Nộp thuế, bảo hiểm
  • Trả lương

 

Cập nhật 6 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan