1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Cập nhật tình trạng Đơn đặt hàng/Lệnh sản xuất

Cập nhật tình trạng Đơn đặt hàng/Lệnh sản xuất

Cho phép cập nhật tình trạng thực hiện của từng Đơn đặt hàng/Lệnh sản xuất, phục vụ cho công tác quản lý các Đơn đặt hàng/Lệnh sản xuất của kế toán.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách, chọn Đơn đặt hàng/Lệnh sản xuất
  • Nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật tình trạng. 

  • Sau khi chọn xong tình trạng thực hiện, hệ thống sẽ tự động thay đổi tình trạng của Đơn đặt hàng/Lệnh sản xuất trên màn hình danh sách cũng như trên chứng từ khai báo.
Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan