Cập nhật tình trạng đơn mua hàng

Cho phép cập nhật tình trạng thực hiện của từng đơn mua hàng, phục vụ cho công tác quản lý các đơn mua hàng của kế toán.

Cách thao tác

  • Tại màn hình danh sách, chọn đơn mua hàng.
  • Nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật tình trạng.

  • Sau khi chọn xong tình trạng thực hiện, hệ thống sẽ tự động thay đổi tình trạng của đơn mua hàng trên màn hình danh sách cũng như trên chứng từ khai báo.
Cập nhật 13 Tháng Một, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan