1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Làm thế nào để ghi nhận hóa đơn lấy về từ meInvoice đối với hóa đơn điều chỉnh (tại DL tạo mới từ năm trước) của hóa đơn bị điều chỉnh (tại DL năm trước)?

Làm thế nào để ghi nhận hóa đơn lấy về từ meInvoice đối với hóa đơn điều chỉnh (tại DL tạo mới từ năm trước) của hóa đơn bị điều chỉnh (tại DL năm trước)?

1. Lập hóa đơn cho hóa đơn điều chỉnh lấy về từ meInvoice có ngày của hóa đơn bị điều chỉnh nhỏ hơn ngày bắt đầu dữ liệu mới

Từ MISA SME 2023 – R5, chương trình đã cho phép lập hóa đơn cho hóa đơn điều chỉnh có ngày hóa đơn bị điều chỉnh nhỏ hơn ngày bắt đầu dữ liệu mới

Cách thực hiện:

Thao tác thực hiện tương tự như khi thực hiện chức năng Lập hóa đơn cho hóa đơn điều chỉnh lấy về từ meInvoice tại tab Đề nghị ghi nhận doanh thu.

Ví dụ:

 • Ngày bắt đầu dữ liệu: 01/01/2023
 • Ngày 08/03/2023, chọn Lập hóa đơn cho hóa đơn điều chỉnh có ngày hóa đơn bị điều chỉnh là ngày 17/12/2022

2. Lập hóa đơn cho hóa đơn điều chỉnh lấy về từ meInvoice có ngày của hóa đơn bị điều chỉnh lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu dữ liệu mới.

Khi Lập hóa đơn cho hóa đơn điều chỉnh có ngày của hóa đơn bị điều chỉnh lớn hơn hoặc bằng ngày bắt đầu dữ liệu mới, chương trình sẽ cảnh báo:

Cách xử lý:

 • Nếu hóa đơn bị điều chỉnh chưa lấy về chương trình. Nhấn Lấy dữ liệu từ meInvoice tại tab Đề nghị ghi nhận doanh thu.
 • Nếu hóa đơn bị điều chỉnh đã lấy về chương trình nhưng chưa hạch toán.
3. Lưu ý
 • Các hóa đơn điều chỉnh lấy về từ meInvoice có ngày của hóa đơn bị điều chỉnh nhỏ hơn ngày bắt đầu dữ liệu mới đã được hạch toán trên SME sẽ không có thông tin số hóa đơn tham chiếu

 • Trường hợp hóa đơn bị điều chỉnh không có trên chương trình thì không thể lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

 • Trường hợp cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn thì thực hiện truy cập web meinvoice.vn và thực hiện theo hướng dẫn tại đây

 

Cập nhật 29 Tháng Một, 2024
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan