Chọn đơn mua hàng

Cho phép lập chứng từ mua hàng từ các đơn mua hàng đã được lập trên tab Đơn mua hàng.

Cách thao tác

  • Trên phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng hóa.
  • Trên thanh công cụ chọn Tiện ích\Lập từ Đơn mua hàng.
  • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm đơn hàng, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn đơn hàng cần lập chứng từ hạch toán.

  • Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động lấy thông tin từ đơn mua hàng ra chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ.

  • Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin còn thiếu cho chứng từ mua hàng trên các tab chi tiết, sau đó nhấn Cất.
Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan