Phân bổ chiết khấu

Cho phép phân bổ chiết khấu thương mại cho từng mặt hàng được mua về.

Cách thao tác

  • Vào menu Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ, nhấn nút Thêm\Chứng từ mua hàng hóa hoặc Chứng từ mua dịch vụ.
  • Khi khai báo mới một chứng từ mua hàng, kế toán chọn chức năng Phân bổ chiết khấu.
  • Thực hiện các thao tác như hình dưới đây.

  • Sau khi khai báo các thông tin cần thiết cho chứng từ mua hàng, nhấn Cất.
Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan