1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Mua hàng
  6. Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá đối trừ với đối tượng nhà cung cấp

Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá đối trừ với đối tượng nhà cung cấp

Hệ thống tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá khi kế toán thực hiện chức năng đối trừ chứng từ nhiều đối tượng nhà cung cấp với loại tiền là ngoại tệ.

Cách thao tác:

  • Sau khi kế toán hoàn thành chức năng đối trừ chứng từ, hệ thống tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

  • Khai báo các thông tin cần thiết trên Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.
  • Nhấn Cất.

Lưu ý: Người dùng có thể xuất khẩu bảng kê chi tiết chứng từ đối trừ xử lý chênh lệch tỷ giá, thuận tiện quản lý nội bộ và cung cấp khi CQT yêu cầu. (Đáp ứng từ MISA SME 2022 R23)

Cập nhật 5 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan