Kết nối trên MISA SME sau khi đã có tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT được CQT chấp nhận

Đối với đơn vị đã nộp tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trên meInvoice và được CQT chấp nhận, để kết nối và sử dụng hóa đơn điện tử trên MISA SME, người dùng cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Thiết lập tùy chọn hệ thống

Trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, người dùng tích chọn: Sử dụng dịch vụ HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC  

Bước 2: Đăng nhập tài khoản kết nối meInvoice trên MISA SME

Vào Hóa đơn điện tử\Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử, nhập thông tin TK đăng nhập meInvoice

Bước 3: Lấy mẫu hóa đơn đã khởi tạo trên meInvoice về dưới SME
  • Người dùng cần lấy dữ liệu mẫu hóa đơn đã tạo từ meinvoice về  MISA SME để phát hành được hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

  • Hoặc, chuyển đổi từ mẫu HĐĐT theo quy định cũ sang mẫu HĐĐT theo NĐ123 trên MISA SME. Xem hướng dẫn tại đây

Bước 4: Thiết lập email gửi hóa đơn điện tử
  • Vào Hóa đơn điện tử\Quy trình, nhấn Thiết lập email gửi hóa đơn.

  • Tiếp đó, thực hiện thiết lập máy chủ gửi email tại Hệ thống\email gửi hóa đơn trên MISA meInvoice. Thiết lập email và nội dung email sẽ lấy theo dữ liệu trên meInvoice Web.

Lưu ý:

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp cần ngừng sử dụng và lập hồ sơ hủy hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo quy định cũ. Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây.

 

 

Cập nhật 16 Tháng Ba, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan