1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán
 5. Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm tài chính mới cần làm gì?

Khi kết thúc năm tài chính và bắt đầu năm tài chính mới cần làm gì?

 1. Khi kết thúc năm 2023, có cần tạo dữ liệu kế toán mới để nhập liệu năm 2024 hay không?
 2. Đơn vị đang sử dụng MISA SME có cần phải làm gì để thay đổi ký hiệu hóa đơn từ năm 2023 sang năm 2024 không?
 3. Số hóa đơn có thay đổi gì khi hết năm 2023, bắt đầu năm 2024 không?
 4. Tôi muốn nộp mẫu hóa đơn cho Cơ quan Thuế do thay đổi ký hiệu khi chuyển năm tài chính thì làm thế nào?
 5. Khi hoàn thành thành dữ liệu năm 2023, tôi muốn sao lưu lại dữ liệu kế toán để lưu trữ thì làm thế nào?
 6. Cuối năm tài chính, tôi có cần phải lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nữa không?
 7. Khi xem bảng cân đối tài khoản, tôi thấy số dư đầu kỳ lên không đúng thì phải làm thế nào?
 8. Tôi muốn mang dữ liệu kế toán từ máy tính công ty về nhà làm tiếp thì làm thế nào?
Cập nhật 28 Tháng Mười Hai, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan