1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để lập được báo cáo Doanh thu, chi phí và phân phối lãi cho đơn vị hợp tác xã?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Tổng hợp
 6. Làm thế nào để lập được báo cáo Doanh thu, chi phí và phân phối lãi cho đơn vị hợp tác xã?

Làm thế nào để lập được báo cáo Doanh thu, chi phí và phân phối lãi cho đơn vị hợp tác xã?

1. Nội dung

Cho phép các đơn vị là Hợp tác xã có thể lập được các báo cáo Doanh thu, chi phí và phân phối lãi theo thông tư 24/2017/TT-BTC trên phần mềm MISA SME.NET.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Chỉ đáp ứng việc lập báo cáo Doanh thu, chi phí và phân phối lãi cho dữ liệu theo thông tư 133.

Bước 1: Thiết lập lại hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 24/2017/TT-BTC

1. Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.

2. Để lấy được số liệu lên báo cáo Doanh thu, chi phí và phân phối lãi, cần khai báo bổ sung một số tài khoản, như sau:

Lưu ý: Xem hướng dẫn khai báo bổ sung tài khoản tại đây.

 • Mở thêm tài khoản 546-Doanh thu hoạt động tín dụng nội bộ
 • Mở thêm tài khoản 558-Thu nhập khác
 • Mở thêm tài khoản 646-Chi phí hoạt động tín dụng nội bộ
 • Mở thêm tài khoản 658-Chi phí khác

3. Nhập số dư đầu kỳ cho các tài khoản đã khai báo bổ sung ở trên, xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Khai báo các Khoản mục chi phí, Công trình cần tổng hợp lên báo cáo

1. Khai báo các Khoản mục chi phí cần tổng hợp lên báo cáo như: Tiền lương, tiền công và phụ cấp; Tiền công thuê ngoài; Chi sửa chữa kênh mương…

Xem hướng dẫn thiết lập khoản mục chi phí tại đây.

2. Khai báo các các Công trình cần tổng hợp lên báo cáo như: Dịch vụ sản xuất giống; Tưới tiêu; Dịch vụ thủy nông…

Xem hướng dẫn thiết lập Công trình tại đây.

Bước 3: Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng chế độ kế toán ban hành theo thông tư 24/2017/TT-BTC. Trong đó cần lưu ý các nghiệp vụ sau:

1. Khi hạch toán các khoản Doanh thu (vào tài khoản 511, 546, 558), cần hạch toán chi tiết cho từng Công trình.

2. Khi hạch toán các khoản chi phí phát sinh (vào tài khoản 154), cần hạch toán chi tiết cho từng Khoản mục chi phí Công trình.

3. Phân bổ Giá vốn/Chi phí quản lý HTX cho từng Công trình. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 4: Thiết lập hiển thị báo cáo tài chính của Hợp tác xã

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\3. Báo cáo, chứng từ.
2. Tích chọn In báo cáo tài chính của Hợp tác xã.3. Nhấn Cất.

Bước 5: Lập báo cáo Doanh thu, chi phí và phân phối lãi

1. Vào mục Báo cáo\Tổng hợp, chọn Báo cáo doanh thu, chi phí và phân phối lãi.
2. Thiết lập tham số lấy dữ liệu lên báo cáo:

 • Chọn Năm muốn tổng hợp số liệu lên báo cáo.
 • Thiết lập tỷ lệ trích lập các quỹ hợp tác xã.
 • Nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tự động tổng hợp dữ liệu lên báo cáo theo tham số đã thiết lập.

 

Cập nhật 20 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA