1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Bán hàng
  6. Lập phiếu xuất kho cho hóa đơn đầu ra lấy về từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn

Lập phiếu xuất kho cho hóa đơn đầu ra lấy về từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn

1. Nội dung

Từ MISA SME 2022 – R27, phần mềm đáp ứng lập phiếu xuất kho cho hóa đơn lấy về từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn (Chỉ áp dụng với dữ liệu sử dụng HĐĐT theo NĐ123, TT78).

2. Hướng dẫn
  • Trên tab Đề nghị ghi nhận doanh thu, chọn PXK kiêm vận chuyển nội bộ hoặc phiếu xuất kho gửi bán đại lý có trạng thái ghi nhận là Chưa hạch toán.

Lưu ýCó thể chọn 1 hoặc nhiều chứng từ cùng lúc bằng cách giữ phím Ctrl và nhấn chọn các PXK kiêm vận chuyển nội bộ, PXK gửi bán đại lý.

  • Nhấn Lập phiếu xuất kho

  • Chương trình sẽ tự động lấy các thông tin trên phiếu xuất (lấy từ MISA meInvoice – Xử lý hóa đơn) để lập phiếu xuất kho hàng (trên MISA SME).
  • Kiểm tra, bổ sung thông tin trên chứng từ (nếu có). Nhấn Cất

Cập nhật 30 Tháng Chín, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan