Lập biên bản hủy hóa đơn điện tử

1. Nội dung

Hướng dẫn lập Biên bản hủy hóa đơn điện tử để gửi cho người mua theo đúng quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CPNghị định 123/2020/NĐ-CP trong trường hợp: Hóa đơn điện tử, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã phát hành và gửi cho người mua nhưng phát hiện có sai sót.

2. Hướng dẫn

Lập biên bản hủy hóa đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP

1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, tab Xóa hóa đơn.

2. Nhấn Thêm, chọn Lập biên bản điện tử.

Hoặc nếu đã lập Chứng từ xóa hóa đơn thì nhấn Lập biên bản ĐT tại cột Số biên bản trên dòng Chứng từ xóa hóa đơn tương ứng.

3. Thiết lập khoảng thời gian tìm kiếm hóa đơn muốn lập biên bản hủy. Nhấn Lấy dữ liệu.

4. Chọn hóa đơn và nhấn Đồng ý.

5. Khai báo các thông tin của người mua, người bán và nhập Lý do hủy.

6. Nhấn Ký điện tử để ký lên Biên bản hủy hóa đơn.

7. Nhấn Cất và gửi để gửi biên bản hủy hóa đơn cho khách hàng.

Lưu ý: Trường hợp chưa gửi ngay biên bản cho khách hàng thì nhấn Cất, sau đó vào tab Xóa hóa đơn, nhấn chuột phải và chọn Gửi biên bản để gửi cho khách hàng.

8. Nhập tên và địa chỉ email của người nhận và nhấn Gửi.

Lưu ý: Có thể thiết lập nội dung email Gửi biên bản hủy hóa đơn cho khách hàng theo nhu cầu. Xem hướng dẫn tại đây.

9. Người mua khi nhận được email có thể ký số lên Biên bản và chương trình sẽ tự động cập nhật chữ ký của người mua vào Biên bản hủy hóa đơn của người bán trên phần mềm MISA SME

  • Người mua khi nhận được email thì ký số vào biên bản:

  • Người bán mở Biên bản hủy hóa đơn trên MISA SME lên và nhấn OK trên câu thông báo. Chương trình sẽ cập nhật chữ ký của người mua vào Biên bản hủy hóa đơn của người bán. Phần mềm sẽ cập nhật trạng thái biên bản là KH đã ký để người bán biết.

    • Trường hợp hệ thống chưa cập nhật trạng thái biên bản hủy, nhấn Cập nhật biên bản hủy từ MISA meInvoice. Các biên bản hủy khách hàng đã ký sẽ được đồng bộ về SME.

Lưu ý: Nếu muốn sửa/xóa Biên bản hủy hóa đơn đã được ký điện tử, cần đăng nhập vào website meInvoice và thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

Lập biên bản hủy hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, tab Hủy hóa đơn.

2. Nhấn Thêm, chọn Lập BB hủy điện tử.

Hoặc nếu đã lập Chứng từ xóa hóa đơn thì nhấn Lập biên bản ĐT tại cột Số biên bản trên dòng Chứng từ xóa hóa đơn tương ứng.

3. Các thao tác tiếp theo thực hiện tương tự như đối với hóa đơn NĐ51

Lưu ý:

  • Phần mềm cho phép Xóa biên bản trong trường hợp biên bản chưa gửi người mua hoặc đã gửi nhưng người mua chưa ký điện tử.
  • Từ MISA SME 2023 – R4, phần mềm cho phép người dùng Xóa các biên bản hủy theo NĐ123 ở trạng thái Chờ KH ký (Đã ký gửi khách hàng, nhưng khách hàng chưa ký).
  • Không thể xóa biên bản hủy hóa đơn đã có đầy đủ chữ ký số của bên bán và bên mua.
  • Từ MISA SME 2023 – R8, phần mềm đáp ứng lập biên bản hủy cho hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có sai sót.

Cập nhật 12 Tháng Tư, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA