Hủy hóa đơn sai sót

1. Nội dung

Cho phép hủy hóa đơn điện tử, hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đã phát hành khi phát hiện sai sót theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP trên MISA SME đối với các trường hợp

 • Hóa đơn điện tử sai sót, chưa gửi người mua.
 • Hóa đơn điện tử đã gửi người mua, phát hiện sai sót mã số thuế, số tiền, tiền thuế, quy cách chất lượng hàng hóa
 • Hóa đơn điện tử đã xuất theo NĐ51, phát hiện sai sót khi đang sử dụng HĐĐT nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Xem thêm:

 1. Toàn bộ luồng xử lý hóa đơn điện tử thông thường theo NĐ123, TT 78  có sai sót.
 2. Toàn bộ luồng xử lý hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền theo NĐ123, TT 78 có sai sót.

2. Hướng dẫn

Lưu ý

  • Chức năng này chỉ có thể thực hiện được khi có kết nối internet, và trên Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, tích chọn Sử dụng HĐĐT theo nghị định 123, thông tư 78.
  • Chương trình cho phép hủy đối với cả hóa đơn đã phát hành theo Nghị định 51, phát hiện sai sót khi đang sử dụng HĐĐT theo nghị định 123 
  • Từ MISA SME 2023 – R8, chương trình cho phép hủy hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có sai sót. Thao tác thực hiện tương tự như khi hủy HĐĐT theo Nghị định 123

Các bước thực hiện

 1.  Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn tab Hủy hóa đơn, nhấn Thêm\Hủy hóa đơn. (Hoặc trên giao diện tab Hủy hóa đơn, nhấn chuột phải, chọn Hủy hóa đơn).

2. Khai báo thông tin về việc hủy hóa đơn.

 • Chọn Hóa đơn hủy (Chương trình lấy lên danh sách hóa đơn đã phát hành bao gồm hóa đơn theo NĐ51 và NĐ123)

 • Nhập Lý do hủy

3. Nhấn Cất và nhấn Yes trên form thông báo

4. Để chương trình tự động thông báo cho khách hàng về việc hóa đơn đã bị hủy bỏ:

 • Cách 1: Trên form Hủy hóa đơn, nhấn Gửi thông báo cho KH

 • Cách 2: Trên danh sách hóa đơn của tab Hủy hóa đơn, chọn chứng từ xóa hóa đơn, nhấn chuột phải và chọn Gửi thông báo hủy cho KH.

Lưu ý: Trường hợp muốn gửi thông tin hủy hóa đơn điện tử cho cùng lúc nhiều địa chỉ email thì nhập các địa chỉ email này và mục Email và cách nhau bởi dấu “;

5. Hóa đơn sau khi hủy bỏ sẽ có thêm dấu hiệu Đã hủy bỏ

Lưu ý:

 • Hóa đơn sau khi hủy bỏ sẽ được cập nhật trạng thái thành HĐ hủy trên các danh sách
  • Phân hệ Bán hàng\Xuất hóa đơn
  • Phân hệ Hóa đơn điện tử
 • Người dùng có thể lập biên bản thỏa thuận hóa đơn sai sót với người mua. Xem hướng dẫn tại đây
 • Từ MISA SME 2022 – R21, phần mềm cho phép theo dõi, quản lý đồng thời hóa đơn hủy và hóa đơn thay thế tương ứng cho hóa đơn hủy trong danh sách hủy hóa đơn.

Cập nhật 21 Tháng Tư, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan