Lập đơn mua hàng từ đơn đặt hàng

1. Nội dung
Giúp lập nhanh một hoặc nhiều đơn mua hàng từ đơn đặt hàng đã có.
2. Hướng dẫn
  • Tại phân hệ Mua hàng, chọn tab Đơn mua hàng, nhấn Thêm.
  • Nhấn Tiện ích, chọn Lập từ đơn đặt hàng.
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm đơn đặt hàng. Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Tích chọn đơn đặt hàng cần lấy thông tin sang đơn mua hàng.
    Lưu ý: Nhập lại Số lượng đặt mua khi thực tế cần phát sinh nhiều đơn mua hàng từ 1 đơn đặt hàng – Đáp ứng từ MISA SME 2022 R23
  • Nhấn Đồng ý.

  • Các thông tin về hàng hóa trên đơn đặt hàng đã chọn sẽ được lấy sang đơn mua hàng.

  • Khai báo các thông tin khác của đơn mua hàng, nhấn Cất.
Cập nhật 5 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan