1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Hợp đồng
  6. Công việc hàng ngày, tháng/quý của nghiệp vụ Hợp đồng

Công việc hàng ngày, tháng/quý của nghiệp vụ Hợp đồng

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Lập hợp đồng bán
2. Theo dõi hợp đồng bán


CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Lập báo cáo quản trị

 

 

Cập nhật 25 Tháng Hai, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan