1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. Ngân hàng
  6. Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Ngân hàng

Công việc hàng ngày, tháng/quý, năm của nghiệp vụ Ngân hàng

CÔNG VIỆC HÀNG NGÀY

1. Thu tiền gửi:

1. Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng TGNH
2. Khách hàng trả nợ bằng TGNH
3. Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng TGNH
4. Hoàn thuế GTGT bằng TGNH
5. Thu hoàn ứng bằng TGNH sau khi quyết toán tạm ứng
6. Nhận tiền vay bằng TGNH
7. Thu lãi đầu tư tài chính
8. Thu khác bằng TGNH

2. Chi tiền gửi

9. Trả trước tiền hàng cho Nhà cung cấp bằng TGNH
10. Trả tiền nợ cho Nhà cung cấp bằng TGNH
11. Tạm ứng cho nhân viên bằng TGNH
12. Trả lương bằng TGNH
13. Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng TGNH

14. Nộp các loại thuế khác bằng TGNH (GTGT, TNDN, TTĐB…)
15. Nộp bảo hiểm bằng TGNH
16. Trả các khoản vay bằng TGNH

17. Chi khác bằng TGNH

3. Chuyển tiền nội bộ

18. Chuyển từ TK ngân hàng này sang TK ngân hàng khác (cùng đơn vị/chi nhánh)
19. Chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác

4. Dự báo dòng tiền
5. Ngân hàng điện tử
6. Vay vốn trực tuyến

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN VÀO CUỐI THÁNG/QUÝ

1. Đối chiếu ngân hàng
2. Đối chiếu ngân hàng online (nếu sử dụng Ngân hàng điện tử)
3. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách
4. Lập báo cáo quản trị

CÔNG VIỆC HÀNG NĂM

1. Đối chiếu ngân hàng
2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách 

Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan