1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 1. Hướng dẫn sử dụng
 4. Menu Tiện ích
 5. Hướng dẫn xem và tùy biến báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2019
 6. Khi xem báo cáo tôi muốn sắp xếp các cột số lượng, số hóa đơn,….theo thứ tự thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Báo Cáo
 6. Khi xem báo cáo tôi muốn sắp xếp các cột số lượng, số hóa đơn,….theo thứ tự thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Khi xem báo cáo tôi muốn sắp xếp các cột số lượng, số hóa đơn,….theo thứ tự thì làm thế nào?

Khi xem báo cáo tôi muốn sắp xếp các cột số lượng, số hóa đơn,….theo thứ tự thì làm thế nào?

1. Nội dung
Cho phép sắp xếp trật tự các dòng dữ liệu trên báo cáo theo nhiều kiểu:
  • Với các dòng chỉ tiêu bằng số như: số lượng, số hóa đơn, giá trị, ngày tháng…: có thể sắp xếp theo trật tự từ nhỏ đến lớn hoặc ngược lại.
  • Với các dòng chỉ tiêu bằng chữ như: mã, tên, diễn giải…: có thể sắp xếp theo trật tự từ A-Z hoặc ngược lại.
2. Cách thực hiện
 • Chọn cột làm căn cứ để sắp xếp dữ liệu.
 • Nhấn vào tên cột (tiêu đề cột) chỉ tiêu để xuất hiện biểu tượng hoặc
  • Với biểu tượng chương trình sẽ sắp xếp chỉ tiêu bằng số theo trật tự từ nhỏ đến lớn hoặc chỉ tiêu bằng chữ theo trật tự từ A-Z.

  • Với biểu tượng chương trình sẽ sắp xếp chỉ tiêu bằng số theo trật tự từ lớn đến nhỏ hoặc chỉ tiêu bằng chữ theo trật tự từ Z-A.

Cập nhật 18 Tháng Mười, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
Tổng đài MISA