1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Tìm kiếm báo cáo, lựa chọn báo cáo yêu thích

Tìm kiếm báo cáo, lựa chọn báo cáo yêu thích

1. Nội dung

Cho phép lựa chọn báo cáo hay dùng và tìm kiếm báo cáo nhanh chóng

2. Hướng dẫn

Trên danh sách báo cáo có thể thực hiện:

1. Lựa chọn báo cáo yêu thích: nhấn vào biểu tượng dấu sao để đưa báo cáo vào danh sách báo cáo yêu thích.

2. Tìm kiếm báo cáo muốn sử dụng: Gõ từ khóa để tìm báo cáo muốn sử dụng

Cập nhật 26 Tháng Mười, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan