Tôi cần làm gì khi mẫu hóa đơn không thể hiện đúng nội dung chiết khấu thương mại?

1. Nội dung

Đơn vị phát hành hóa đơn chiết khấu thương mại theo mẫu hóa đơn nghị định 123, được chuyển đổi từ mẫu hóa đơn đã khởi tạo trên MISA SME theo nghị định 51, người dùng gặp lỗi trên hóa đơn không thể hiện đúng bản chất khoản chiết khấu thương mại.

Trong trường hợp này, người dùng cần thực hiện sửa mẫu hóa đơn theo hướng dẫn dưới đây.

2. Hướng dẫn
 • Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, tab Mẫu hóa đơn, chọn mẫu hóa đơn cần sửa, nhấn Sửa

 • Nhấn Xem mẫu

 • Nhấn Sửa mẫu

 • Tại form sửa mẫu, tích vào grpHeaderVOUCHER_DATA.Condition và mở BeginReder.

 • Bổ sung 2 dòng công thức:
  • dTotalAmount = VOUCHER_DATA.TotalSaleAmountOC
  • dTotalVAT= VOUCHER_DATA.TotalVATAmountOC
 • Sau đó, nhấn OK.

 • Lưu mẫu vừa sửa và nhấn Cất

 • Với mẫu đã sửa, hóa đơn khi in ra thể hiện đúng nội dung chiết khấu thương mại.

Lưu ý: Xem thêm hướng dẫn sửa mẫu chứng từ, báo cáo theo công cụ dạng stimulTại đây

Cập nhật 12 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan