1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
 6. Tôi đang dùng MISA SME 2022 từ R10 trở về trước, khi nhận được hóa đơn đầu vào giảm thuế GTGT thì hạch toán thế nào?

Tôi đang dùng MISA SME 2022 từ R10 trở về trước, khi nhận được hóa đơn đầu vào giảm thuế GTGT thì hạch toán thế nào?

1. Nội dung

Lập chứng từ mua hàng từ hóa đơn đầu vào áp dụng theo nghị quyết 43/2022/QH15

 • Đơn vị nhận hóa đơn GTGT: Các hóa đơn có thuế suất thuế GTGT giảm 2% (thuế suất còn 8%).
 • Đơn vị nhận hóa đơn bán hàng: Các hóa đơn được giảm trừ khoản tương đương 20% mức tỷ lệ để tính thuế GTGT.
2. Hướng dẫn

2.1. Với hóa đơn GTGT

 • Người dùng lập chứng từ mua hàng như bình thường.
 • Trên chứng từ mua hàng, tại tab 2.Thuế nhập số liệu như sau:
  • Cột % thuế GTGT: Chọn thuế suất 10%
  • Cột “Tiền thuế GTGT” : Gõ tay số tiền thuế GTGT phải nộp tương ứng với thuế suất 8%.
  • Bỏ trống cột “Thuế GTGT được giảm” (nếu có)

2.2. Với hóa đơn bán hàng

 • Người dùng lập chứng từ mua hàng như bình thường.
 • Nếu đơn vị sử dụng MISA SME 2022 R7 đến R10 (đã hết hạn bảo hành/cập nhật):
  • Nhập số tiền thuế GTGT được giảm = Thành tiền * Tỷ lệ tính thuế GTGT * 20% (VD: 300.000*5%*20% = 3000) vào cột “Thuế GTGT được giảm”
  • Giá trị tại cột Thuế GTGT được giảm thể hiện số tiền được giảm trừ thẳng vào giá trị vật tư hàng hóa đối với chứng từ mua hàng hóa đơn trực tiếp

 • Nếu đơn vị sử dụng MISA SME 2022 R6 trở về trước: 
  • Nhập trực tiếp số cộng tiền bán HHDV (số tiền đã giảm trừ 20%) vào cột thành tiền trên giao diện lập chứng từ.
  • Tổng Thành tiền trên chứng từ chính là Tổng tiền thanh toán (Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ) trên hóa đơn bán hàng.

Cập nhật 3 Tháng Ba, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan