1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
  6. Tôi muốn hạch toán hóa đơn mua hàng giảm 30% thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 trên phần mềm thì làm thế nào?

Tôi muốn hạch toán hóa đơn mua hàng giảm 30% thuế GTGT theo nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 trên phần mềm thì làm thế nào?

1. Mục đích

Phần mềm đáp ứng nghiệp vụ nhập hóa đơn theo đúng chính sách giảm thuế GTGT tại nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 từ ngày 01/11/2021 đến 31/12/2021 (áp dụng đối với các DN kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vận tải, lưu trú, ăn uống, du lịch, vui chơi giải trí,…).

2. Hướng dẫn
  • Phần mềm cho phép nhập khẩu từ hóa đơn điện tử giảm 30% thuế GTGT theo nghị quyết 406/NĐ-UBTVQH15 phát hành từ MISA meInvoice. Xem hướng dẫn cách nhập khẩu từ hóa đơn điện tử tại đây.
  • Trên chứng từ mua hàng, tại tab 2.Thuế nhập số tiền thuế sau khi đã được giảm vào ô Tiền thuế GTGT, bỏ trống ô Thuế GTGT được giảm.

Ví dụ: Khi nhận được hóa đơn giảm thuế theo NQ406 giá 3.300.000, thuế 10% dc giảm thuế 99.000 thì trên chứng từ mua hàng nhập số tiền tại ô Tiền Thuế GTGT là 231.000 (Số tiền thuế sau khi đã được giảm)

 

Lưu ý: Chỉ nhập ô Thuế GTGT được giảm khi là mua hàng hóa đơn trực tiếp, mục đích là để trừ thẳng vào giá trị hàng.

Cập nhật 7 Tháng Một, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan