Cập nhật tình trạng đơn mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Đơn mua hàng >

Cập nhật tình trạng đơn mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép cập nhật tình trạng thực hiện của từng đơn mua hàng, phục vụ cho công tác quản lý các đơn mua hàng của kế toán.

Cách thao tác

Tại màn hình danh sách, chọn đơn mua hàng, sau đó nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật tình trạng:

HDSD_MUAHANG_Donmuahang_Capnhattinhtrangdonmuahang_b1        

Sau khi chọn xong tình trạng thực hiện, hệ thống sẽ tự động thay đổi tình trạng của đơn mua hàng trên màn hình danh sách cũng như trên chứng từ khai báo.

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho