Lập đơn mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng > Đơn mua hàng >

Lập đơn mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập đơn mua hàng gửi nhà cung cấp.

Cách thao tác

Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Đơn mua hàng bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Đơn mua hàng chọn chức năng Thêm):

Don_mua_hang        

Khai báo các thông tin về đơn mua hàng:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Nhà cung cấp: chọn thông tin nhà cung cấp từ danh sách => khi đó thông tin Địa chỉ và Mã số thuế sẽ được tự động lấy theo thông tin nhà cung cấp đã được khai báo

Nhân viên mua hàng: chọn thông tin nhân viên mua hàng là những nhân viên trong công ty.

Điều khoản thanh toán: chọn điều kiện thanh toán được hưởng trong trường hợp thanh toán sớm cho nhà cung cấp.

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến đơn mua hàng đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin đơn hàng: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oChọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán => trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.

oThông tin hàng tiền: chọn các vật tư, hàng hoá được doanh nghiệp đặt mua từ nhà cung cấp, đồng thời khai báo các thông tin về: đơn vị tính, số lượng, đơn giá, chiết khấu, thuế GTGT... của hàng được đặt mua.

oThông tin khác: mô tả chi tiết hơn về nơi nhận hàng và các điều khoản liên quan đến việc mua hàng (nếu có).  

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu đơn mua hàng cần in => có thể in đơn mua hàng theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ)

NOTE_iconnoteCác đơn mua hàng sau khi được lập sẽ được lưu chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho

 2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus13. Các tiện ích trên thanh công cụ

hmtoggle_plus14. Các tiện ích khi khai báo đơn mua hàng

hmtoggle_plus15. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ