1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Quản lý hóa đơn
 6. Để phát hành được hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tôi cần hủy hóa đơn điện tử đã phát hành theo nghị định 51/2010/NĐ-CP như thế nào?​
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Để phát hành được hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tôi cần hủy hóa đơn điện tử đã phát hành theo nghị định 51/2010/NĐ-CP như thế nào?​

Để phát hành được hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tôi cần hủy hóa đơn điện tử đã phát hành theo nghị định 51/2010/NĐ-CP như thế nào?​

1. Nội dung

Doanh nghiệp vẫn được sử dụng hóa đơn cũ bình thường cho đến khi chuyển sang HĐĐT và có thông báo cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Khi đó, doanh nghiệp cần thực hiện hủy các hóa đơn điện tử chưa sử dụng đã thông báo phát hành theo quy định cũ trước khi phát hành hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu hủy hóa đơn, thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Thành lập hội đồng hủy hóa đơn gồm đại diện lãnh đạo và đại diện bộ phận kế toán
 2. Kế toán lập hồ sơ hủy hóa đơn (bao gồm: Quyết định thành lập hội đồng hủy, Biên bản hủy hóa đơn, Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Bảng kê chi tiết hóa đơn hủy), sau đó chuyển Đại diện lãnh đạo ký duyệt, và các thành viên chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót
 3. Căn cứ vào hồ sơ hủy hóa đơn được phê duyệt, kế toán thực hiện hủy hóa đơn
 4. Kế toán nộp thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Người dùng có thể thực hiện hủy hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách:

3.1. Hủy hóa đơn cũ trên MISA SME
 • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Hóa đơn, tích chọn Sử dụng dịch vụ HĐĐT Nghị định 51/2010/NĐ-CP,  thông tư 32/2011/TT-BTC.

 • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Hủy hóa đơn và thực hiện lập và gửi hồ sơ hủy hóa đơn theo hướng dẫn chi tiết tại đây

3.2. Hủy hóa đơn cũ trên MISA meInvoice.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

 

 

Cập nhật 17 Tháng Năm, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan